Mer om hosta - funkia
Mer om iris
Mer om hemerocallis - daglilja
Om gruppen

Hosta-Iris-Hemerocallis-Gruppen (HIH)
- en specialgrupp inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna 

HIH-Gruppens syfte är att stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte kring hosta, iris och hemerocallis främst inom de nordiska länderna. Vi vill öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung och odlingsvärde, samt förökning och odlingsmetoder.

Vad gör vi?

 

men först och främst vill vi ha kul genom att träffa och lära känna andra som delar vårt intresse.

 

Vilka är vi?

Det vi har gemensamt är vår kärlek till trädgård i allmänhet och en eller flera av HIH–växterna i synnerhet. Bland våra medlemmar finns:

 

Historia

Gruppen bildades formellt och blev en specialgrupp inom STA 2008 men har en bakgrund som sträcker sig längre tillbaka. Efter att länge haft tankar om en förening kring hostor kom Thomas Nilsson i Nybro 1999 i kontakt med någon i liknande tankar gällande hemerocallis. H-H-gruppen bildades och H-H-bladet börjades ges ut 2 ggr/år. Den årliga premieringen, H-H-värderingen, av växterna väckte stort intresse och engagemang under många år. Irisarna bjöds in i familjen 2005 och medlemsbladet bytte namn till H-I-H-bladet. Thomas drog ett tung och förtjänstfullt lass under de tidiga åren och när han tyckte det var dags att lämna över uppstod HIH-Gruppen i sin nuvarande form.

 

Under åren 2009-2013 kämpades det med att bygga upp HIH. Lokal verksamhet i Västsverige drogs igång men att driva en nationell förening har visat sig svårt och tungrott. Därför blir 2014 HIH-Gruppens sista verksamhtesår i sin nuvarande form. Läs mer om detta på sidan Medlem.

Start   |  Kontakt   |  Om hemsidan